Gerekli Tazminat Belgeleri

Sakatlık Durumunda

Gerekli Evraklar

 • Kaza zaptı
 • Heyet raporu
 • Nüfus cüzdan fotokopisi
 • Sigortalıya ait IBAN

20.000 TL üzeri hasarlarda yukarıdakilere ek olarak;

 1. Gerçek kişilerde;
 •  Nüfus cüzdan fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi ve imzası bulunan)
 • Tüzel kişiliklerde;
 • Ticaret sicil gazetesi
 • İmza sirküleri
 • Vergi levhası
 • Faaliyet belgesi
 • İmza yetkilisi/yetkililerinin nüfus cüzdan fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi ve imzası bulunan)

Vefat Durumunda

Gerekli Evraklar

 1. Ölü muayene otopsi raporu
 2. Kaza zaptı
 3. Veraset ilamı
 4. Mirasçıların nüfus cüzdan fotokopileri ve IBAN bilgileri
 5. Defin ruhsatı

20.000 TL üzeri hasarlarda yukarıdakilere ek olarak;

 1. Gerçek kişilerde;
 • Nüfus cüzdan fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi ve imzası bulunan)
 1. Tüzel kişiliklerde;
 • Ticaret sicil gazetesi
 • İmza sirküleri
 • Vergi levhası
 • Faaliyet belgesi
 • İmza yetkilisi/yetkililerinin nüfus cüzdan fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi ve imzası bulunan)
WhatsApp Mesaj Gönder